sinus-lifting

Üst çenede diş çekimi yapıldıktan sonra zamanla yer çekiminin de etkisi ile sinüs membranı, kemiğe doğru ilerlemeye başlar. Burada önemli olan nokta diş eksikliği için implant tedavisi uygulanacak ise bu kemik yüksekliğinin ne kadar olduğudur. Diş çekimi yapıldıktan sonra sadece sinüs tabanı aşağı doğru inmez, diş çekiminden dolayı yukarı yönde erir. Dişsizlik süresi uzadıkça da kemik kaybı artar ve implant konulacak kemiğin kalmamasına sebep olabilir. Bu sebeple implantı yapacak diş hekimi implant için mevcut kemiği 2 boyutlu panoramik film hatta gerekirse 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi ile değerlendirmelidir.

Belirli bilimsel kriterler ışığında yetersiz kemik yüksekliği, sinüse 2 tip cerrahi müdahale yapılarak arttırılabilir. Bu yöntemler açık ve kapalı sinüs lifting (elevasyon) adını alır. Kapalı lifting işleminde bazı özel aletler ile implant yuvası açılırken sinüs tabanındaki kemik yükseltilir ve implant yerleştirilir. İyileşme perioyodu normal implant iyileşme periyodundan farklı değildir. Açık lifting ya da açık sinüs elevasyonu yönteminde ise sinüs yan duvarına kemik tozu konulur. İşlem süresi ortalama 15-30 dakika arasındadır. Bazı özel durumlarda açık sinüs elevasyonu ile aynı anda çene kemiğine implant konulurken bazı durumlarda ise kemik tozu konulmasından sonra ortalama 4-6 ay beklenir. Yeni kemik oluştuktan sonra implant yerleştirilir. Açık ve kapalı sinüs operasyonlarında esas amaç implant yapmak için yeterli kemik hacminin oluşturulmaya çalışılmasıdır.

Sinüs cerrahi operasyonlarında kanama, sinüs tabanı delinmesi (sinüs perforasyonu), orantral fistül gelişimi ve sinüzit gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bu durumlardan en fazla sıkıntı yaratan durum sinüs membranı denilen zarın yırtılmasıdır. Bu zardaki yırtılma küçük çapta ise cerrahi işlem sırasında adeta yama yapılarak özel materyallerin kullanılması ile perforasyon denilen delik kapatılarak işleme devam edilebilir. Ancak perforasyon çok büyük ise işlem durdurulabilir, PRF gibi bazı özel yöntemler kullanılabilir, bazı durumlarda ise implant yapılamayabilir.

Acil durumlar için        0090-544-348-07-87