dental-implant

Dişlerimiz çiğneme fonksiyonu ile sindirim sistemimizin başlangıcıdır. Aynı zamanda yüz ifademizi tamamlayan en önemli parçamızdır. Her iki nedenle de eksikliği bize büyük sıkıntı verir. Bu sıkıntılardan kurtulmak için yapay dişler (implant) kullanmamız gerekebilir.

Diş protezleri temel olarak ağız içinde etten (damak veya total protez), komşu dişlerden (köprü ile kaplamalar) veya çene kemiğinden (implant dişler) destek alırlar. Hatta çoğu zaman bu anlamda kombine protezler de (parsiyel, kancalı veya hassas bağlantılı protezler) yapılmaktadır. Bütün amaç çiğneme anında bize rahat kullanım sağlaması ve estetik yönden doğala en yakın dişler elde etmektir.

IMPLANT DİŞLER EN ÇOK TERCİH EDİLEN DİŞ PROTEZLERİ

Teknolojinin ilerlemesi ile doğala en yakın dişler elde etmek artık hayal olmaktan çıktı. İmplantların üzerine yapılan protezler, kemikten destek alındığı için diğer hareketli protezlere oranla çiğneme anında oldukça konforludur. İmplant sayesinde sağlıklı diğer dişleri tıraşlamak gerekmez ve ayrıca implant yerleştirildiği bölgedeki kemiği korur. Dolayısıyla implant günümüzde en çok tercih edilen protez aracı olmuştur.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucu implantlar ile yapılan protezlerde başarı %96-99 oranındadır. Bu başarı için tanımlanmış bazı kurallara uymak gerekir:

Uygulama öncesi mevcut durumun iyi değerlendirilmesi şarttır. Çekilecek diş bölgesine yapılacaksa bölgenin enfeksiyonunun giderildiğine emin olmak gerekir. İmplant, uygulama sırasında kemikte yaygın bir enfeksiyon yoksa bir diş çekiminden hemen sonra da yapılabilmektedir. Aksi halde diş çekiminden sonra enfeksiyon kontrolü açısından yaklaşık 2 ay kadar beklemek daha uygun olur.

PANORAMİK FİLM VE TOMOGRAFİ İLE DETAYLI DİŞ ANALİZİ YAPTIRMAK MÜMKÜN

İhtiyaç halinde kemik yeterliliğini tespit için dental tomografi ile detaylı inceleme yapmak gerekir. Kemiğin yeterli olmadığı durumlarda graft malzemeler (suni kemik) ile kemiği güçlendirmek ve kalınlaştırmak gerekir. Bu kimi durumlarda implant uygulaması öncesinde, kimi durumda da uygulama sırasında yapılır. Üzerine yapılacak protez için implant ve kemiğin birbirine bağlanmasını yaklaşık 3 ay beklemek gerekir. Suni kemik eklenerek kemik desteklenmişse bekleme süresi 6 aya kadar uzatılabilir.

İmplantlar her diş için ayrı ayrı yapılabilir. Ancak yeterince kemik yok ise implantlar çenede en uygun yerlere yerleştirerek üzerlerine çeşitli protezler planlanabilir.  Örneğin, tamamen dişsiz ağızlarda iki büyük şikayet söz konusudur; biri üst çene için bulantı diğeri alt çene için protezin konuşurken dahi hareket etmesi ve lokmaları öğütmede zorluk. Üstte 4 ve altta sadece 2 implant yardımıyla bu protezler daha hareketsiz ve daha küçük hale getirilebilmektedirler. Böylece, yıllarca damak protezlere mahkum olmuş kişiler de artık daha konforlu dişlere kavuşabilmektedirler.

İmplant uygulamaları için, erişkinlerde bir yaş sınırlaması yoktur. Kronik rahatsızlıkları olsa dahi genel sağlık durumu kontrol altında olan kişiler de implant yaptırabilirler. Ancak aşırı sigara kullanımı ve ağız hijyeninin kötü olması implantın başarısını doğrudan olumsuz etkilemektedir. Diğer deyişle, kendi doğal dişlerinize yaptığınız günlük ağız bakımı, ağızda bir protez varsa (ne tür olursa olsun) daha da önem kazanmaktadır.

Dişlerimizin kıymetini bilelim, protezlere ihtiyaç duymamak için zararlı gıdalardan uzak duralım ve temiz tutalım.

Acil durumlar için        0090-544-348-07-87